Česko se zacyklilo na Babišovi a nemá vizi. Stává se z něj montovna a polopoušť

Zuzana Hronová Zuzana Hronová
9. 6. 2019 9:26
Televizní producent Jan Štern založil stranu iČesko a v rámci ní platformu Zachraňme Česko. Ta chce vyburcovat českou společnost, aby kvůli zahleděnosti do problémů svého premiéra nepřehlížela tři mnohem zásadnější problémy, které tu během Babišovy vlády ve znamení populismu narostly. Když se prý Češi nevzpamatují nyní a nepodívají se za horizont svého každodenního mikrosvěta, mohlo by být za chvíli už pozdě.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

"Na naši zemi se valí tří velké pohromy, aniž by to naši vládu, ale i většinovou společnost vážně zajímalo. Pokud se tím nezačneme zabývat a řešit to, tak se můžeme propadnout do stavu, z nějž nebude návratu," začíná prohlášení platformy.

Co jsou ony tři pohromy? Klimatická změna, jejímž důsledkem je nedostatek vody, úbytek orné půdy, vymírání živočišných druhů a proměna krajiny v polopoušť, dále dramaticky narůstající zaostávání naší země za prudkým technologickým rozvojem, který přinesla stále více se globalizující světová ekonomika a konečně narůstající neschopnost našich lidí uspět na globálním trhu práce, a to hlavně kvůli zaostalému systému vzdělání.

Štern a jeho platforma nijak nezpochybňuje snažení iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Bojovat proti ohrožování demokracie a premiérovi ve střetu zájmů je podle nich důležité, ale ještě důležitější je mít dlouhodobou vizi, co dělat potom. Obávají se, aby nová politická scéna nebyla opět roztříštěná a paralyzovaná jako dnes. A také chtějí, aby následující vláda konečně nemyslela jen v rámci svého čtyřletého období, ale postarala se o jasnou a dlouhodobou vizi Česka na desítky let.

"Nechceme, abychom tady roky řešili Čapí hnízdo a zatím se nám naše země měnila v polopoušť, aby se kdysi vyspělý průmyslový stát dále měnil v montovnu a jeho málo vzdělaní obyvatelé ještě více hloupli díky rigidnímu a neschopnému vzdělávacímu systému," říká Štern. Premiérovi země nejvíce vyčítá, že nemá vizi, a i kdyby ji měl, nemohl by ji naplňovat, neboť je zcela paralyzován svými problémy.

Cílem prohlášení je iniciovat hnutí aktivních občanů, politických stran a iniciativ, aby i široká veřejnost pochopila, co se na Česko podle Šterna žene, a tyto problémy se mohly začít řešit. Podle zakladatele iniciativy je jediná šance na záchranu taková, že se demokratické strany v následujících volbách spojí proti Babišovi, sestaví vládu a nastaví jasný a dlouhodobý kurz.

Jan Štern, novinář a televizní producent

Novinář a televizní producent Jan Štern

Vystudoval VŠE a po škole pracoval jako programátor. Za minulého režimu s přáteli vydával samizdatový časopis Prostor a působil v domácí redakci exilových Listů.

Během revoluce se angažoval v Občanském fóru, byl předsedou jeho organizační komise, členem Rady OF a v lednu 1990 byl za OF kooptován jako poslanec do Federálního shromáždění. Za OF kandidoval a byl zvolen poslancem ve volebním období 1990-92.

Politiku posléze opustil a šel pracovat do médií, nejprve jako novinář, od roku 1994 jako producent televizních pořadů a seriálů (investigativní pořad Nadoraz, alternativní zábava Dvaadvacítka, Největší Čech, Uvolněte se, prosím, Všechnopárty, Čtvrtá hvězda, Bohéma, Zločin v Polné, Ztracená duše národa…)

Do politiky se nyní z médií vrací, protože se domnívá, že spolu s jeho kolegy má jasný a efektivní recept na řešení stávajících problémů české společnosti. Proto se dle svých slov "rozhodli pokusit se změnit svět".

Zdroj: i-cesko.cz

Všechny tři zmiňované problémy jsou podle platformy propojeny - pakliže nebude obyvatelstvo vzdělané, nebude umět kriticky myslet a vidět svět v souvislostech, nepochopí klimatickou krizi a další ekologické hrozby a nebude cítit potřebu něco zásadního dělat.

S tím podle nich souvisí také inovace. "Stát bude muset podle odborníků vyplatit třicet miliard ročně na obnovu krajiny, aby zase uměla zadržovat vodu. A kde na to vzít peníze, když se propadneme mezi zaostalé země? Jen bohatá a ekonomicky a technologicky vyspělá společnost je schopná náležitě řešit ekologické problémy," vysvětluje Jan Štern.

Farmář by měl být především dobrý hospodář

Platforma Zachraňme Česko se chce zasadit o změnu půdního zákona. Měly by zde být taxativně stanoveny povinnosti majitelů vůči své půdě - povinnost zakládat remízky, meze, stromořadí, mokřady, rybníky, omezit maximální rozlohu lánu či zavést povinnost měnit pěstované plodiny. Mělo by jít o celou řadu povinností, podobně jako v lesním zákoně, kde jsou stanoveny práva, ale i povinnosti jeho majitele.

"Půda není jen soukromý majetek, má obrovské dopady na život nás všech. Pokud tu nechceme polopoušť, musíme direktivně shora donutit majitele půdy, aby se o půdu starali."

Změnit se podle něj musí i dotační systém. "Vyplácet dotace jen na základě rozlohy půdy je absolutní tupost a nechápu, proč se tady pořád drží," říká Jan Štern. To je ostatně jeden z důvodů, proč farmáři nezakládají na poli tolik užitečné remízky, protože jim to zmenšuje výměru. V dotačních podmínkách by mělo být i řádné nakládání s půdou.

Aktuálně je česká krajina na pouhé jedné třetině retenční kapacity, což je údaj, vyjadřující její schopnost zadržovat vodu. Podle odborníků z České zemědělské univerzity chybí tuzemské krajině 70 tisíc rybníků a stovky mokřadů, které jsou považovány za nejlepší stanoviště nejen z hlediska zadržování vody, ale i kvůli biodiverzitě, tedy rozmanitosti druhů.

Jenže jak platforma upozorňuje, abychom půdu znovu ozdravili, bude nám to trvat desítky let. Vzhledem k tomu, že většina farmářů hospodaří na celcích, které mají třeba i stovky vlastníků, nemají žádnou motivaci se o půdu řádně starat. Jinak je tomu podle Šterna na Západě, kde si farmáři půdu běžně předávají z generace na generaci, a navíc si uvědomují, že vlastnit pole znamená mít i určitou zodpovědnost k celé společnosti.

Od biflování ke kreativitě

Tradiční české školství podle Šterna zamrzlo v minulém století a moc se na něm neprojevuje, že má vzdělávat generaci vyrůstající v moderní a rychle se vyvíjející době. Pro tu už nejsou tolik důležité encyklopedické znalosti, které jsou k dostání na internetu během vteřin, jako spíše přístup k získávání a ověřování těchto informací.

"Vidíme, jaký úspěch tady zažívají protisystémová uskupení, fake news a dezinformace v kyberprostoru. Schopnost kritického myšlení českého obyvatelstva je totiž velmi nízká," říká Jan Štern.

"Místo abychom v žácích rozvíjeli otevřenost vůči světu a empatii, tedy schopnost vcítit se do druhých, a tím je i lépe pochopit, podporujeme je ve vzájemném soutěžení," dodává Štern. Výsledky takového přístupu jsou pak podle něj vidět třeba na rozdělení české společnosti do neprodyšných bublin, z nichž dotyční nenávistně útočí na lidi z jiné bubliny, místo aby se snažili najít společnou řeč.

Podle platformy tu chybí i řádná výchova k občanství, kde by se studenti dozvídali nejen o občanských právech a povinnostech, ale také o tom, k čemu jsou dobré a jak snadno se o ně dá přicházet.

České školství potřebuje nejen zcela zásadní reformu, k jaké se třeba koncem 80. let odhodlalo do té doby zaostávající Finsko. Místo strojírenství a lesnictví vsadilo na vzdělání a znalostní ekonomiku a dnes patří ve většině ukazatelů ke špičce.

Jenže tato reforma se neodehraje bez řádného financování školství, aby zajímavý plat lákal špičkové učitele, a ne jen lidi, kteří vystudovali Pedagogickou fakultu, protože se jinam nedostali a učení na ně tak nějak "zbylo". Platy kantorů jsou ostatně jednou z položek, v níž se ocitáme na konci žebříčku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Od montovny k inovacím

Třetí oblastí, ve které Češi údajně zaostávají a na níž se chce iniciativa Zachraňme Česko zaměřit, je kombinace témat: věda, technologie a inovace.

"Technická vyspělost každé země se z devadesáti procent odvíjí od podílu, který ekonomika dává na výzkum a vývoj soukromých firem. Vyspělé státy dávají tři procenta, raketově rychle rostoucí státy pak dokonce čtyři procenta, Česko necelá dvě procenta," říká Jan Štern. "Bývali jsme hrdou průmyslovou a technologicky vyspělou mocností, teď se z nás bohužel stala montovna světa."

Podle něj Česko nezachytilo rychlý nástup nových technologií a masivní digitalizace a absolutně na to nezareagoval ani trh práce, ani školství.

Ostatně jak konstatuje zpráva OECD Skills Outlook 2019, zatímco pro vyspělé státy znamená tento trend nové šance a výzvy, pro ty méně vyspělé a méně připravené, kam spadá i Česko, může znamenat spíše hrozbu.

To, jak země dokážou využít výhod digitálního světa, závisí podle zprávy do značné míry na dovednostech obyvatelstva. "Zajistit, aby lidé mohli těžit z nových technologií a nezůstávali pozadu, vyžaduje komplexní a koordinované politické úsilí," uvádí zpráva.

Takže zatímco do vyspělých zemí přinese digitalizace další vyspělost, produktivitu a blahobyt, v méně vyspělých zemích bude řada méně vzdělaných a včas nerekvalifikovaných lidí přicházet o práci. A globální nerovnost tak bude ještě patrnější.

Podle spolupracovníka platformy, sociálního a kulturního ekologa Ivana Ryndy, musí také Česko zcela zásadně změnit své smýšlení směrem k Evropské unii. "Ústředním heslem eurovoleb byla ochrana nebohého Česka proti Bruselu. Bohužel šlo o heslo nejen protisystémových stran, ale i některých etablovaných," řekl Rynda.

"Chceme se zabarikádovat na svých pozicích a jezdit do Bruselu bránit Česko proti zlému světu. Správný postup je přesně opačný, tedy maximální otevřenost. A také inovace v enviromentální problematice, ve vzdělání a ve vědě," varoval.

Co by mohlo dosud nečinné politiky přimět k akci, jsou podle hnutí sami lidé. "Stačí, až nebude mít nějaký půl milionu lidí vodu ve studních. Pak se otázky klimatu, hospodaření či inovací stanou všednodenními problémy. Půjde rázem o politikum prvního řádu," věří Jan Štern.

"Boj o vodu se brzy stane tím nejzásadnějším problémem," dodává. Pak se prý lidé proberou, místo žabomyších sporů se začnou věnovat skutečným tématům budoucnosti a Česko snad konečně bude mít nějakou vizi. "No a když nebudete mít vodu ve studni, o to rychleji to pochopíte."

Video: Z uhlí se nenajíš! Stovky studentů opět protestovaly v Praze za ochranu klimatu

Video: Blahoslav Baťa
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Aktualizováno před 16 minutami

KLDR zváží účast na summitu s Jižní Koreou, připustila sestra Kim Čong-una

Sestra a blízká poradkyně severokorejského vůdce Kim Čong-una uvedla, že KLDR zváží účast na summitu s Jižní Koreou, pokud bude ve vzájemných vztazích panovat úcta. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní tiskovou agenturu KCNA.

Prohlášení přichází den poté, co Severní Korea vyzvala Spojené státy a Jižní Koreu, aby upustily od své údajně nepřátelské politiky a dvojích standardů. Teprve poté bude podle Pchjongjangu možné zahájit rozhovory o formálním ukončení korejské války z let 1950 až 1953. Tento konflikt skončil příměřím, ale nikoli mírovou smlouvou.

"Věřím, že pouze při zachování poctivosti a vzájemného respektu se může odehrávat hladká komunikace mezi Severem a Jihem (…) a vyřešit záležitosti typu vrcholných schůzek mezi Severem a Jihem," uvedla v prohlášení Kim Čong-unova sestra Kim Jo-čong.

Jihokorejský prezident Mun Če-in ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku v úterý zopakoval výzvu, aby obě Koreje formálně ukončily válečný stav.

Zdroj: ČTK
před 46 minutami

Itálie má oficiálně další mafiánskou organizaci, římský klan Casamonica. Její boss dostal u soudu 30 let vězení

Itálie má oficiálně další mafiánskou organizaci, kterou je římský klan Casamonica. Soud jej tento týden postavil na roveň známějším uskupením jako jsou sicilská Cosa Nostra, neapolská Camorra či původně kalábrijská 'Ndrangheta. Dlouhými tresty vězení potrestal soudce čtyři desítky členů římské mafie, jeden z bossů má strávit za mřížemi 30 let.

"Je to velice důležitý verdikt zejména proto, že ničí iluzi o tom, že v Římě žádná mafie není," řekl agentuře AFP Nando Dalla Chiesa, který o organizovaném zločinu přednáší na milánské univerzitě. "Město nedokázalo přijmout fakt, že v něm operují nejen některé elementy zločineckých skupin Camorra a 'Ndrangheta, ale že má i svou vlastní, domácí mafii," dodal.

Proces se členy mafie Casamonica trval dva roky a obžalovaní mají podle rozsudku kvůli obchodování s drogami, vydírání a držení zbraní strávit ve vězení celkem 400 let. Boss Domenico Casamonica dostal trest 30 let odnětí svobody, rozsudek ale není pravomocný.

První členové rodiny Casamonica, kteří patří k romské menšině, se do Říma přistěhovali v první polovině 20. století a policie je dlouho sledovala zejména kvůli lichvářským půjčkám. Klan na sebe upozornil v roce 2015, kdy se v Římě konal pompézní pohřeb jeho bosse Vittoria Casamoniky. Rakev tehdy ulicemi vezl kočár tažený koňmi, z helikoptéry se na něj sypaly okvětní lístky růží a truchlícím hrála hudba z filmu Kmotr. Policie i vedení města pak musely čelit kritice, že konání okázalé akce nedokázaly zabránit.

Zdroj: ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou

Při útoku v Somálsku zemřelo nejméně osm lidí, je mezi nimi premiérova poradkyně pro ženská práva

Nejméně osm lidí v sobotu zemřelo při sebevražedném útoku nedaleko prezidentského paláce v somálské metropoli Mogadišo, informovaly tiskové agentury s odvoláním na policii. Další jsou zraněni. K zodpovědnosti za explozi se přihlásilo radikální islamistické hnutí Šabáb, které je napojeno na teroristickou síť Al-Káida. Automobil napěchovaný výbušninami najel do osobních a nákladních vozů u kontrolního stanoviště, odkud vede cesta ke vstupu do prezidentského paláce, popsala agentura AP.

Přes toto kontrolní stanoviště jezdí prezident a premiér při cestách na letiště nebo z něj, podotkla AP. Mluvčí hnutí Šabáb později uvedl, že sebevražedný útočník cílil na konvoj aut, jenž mířil do paláce. Svědek agentuře Reuters popsal, že viděl sedm zničených automobilů a tři rikši. Celá křižovatka byla podle něj potřísněna krví.

Vládní mluvčí Mohamed Ibrahim Moalimuu oznámil, že mezi oběťmi je poradkyně premiéra pro záležitosti žen a lidských práv Hibaq Abukarová. "Byla jedním z pilířů premiérovy kanceláře v otázkách týkajících se žen," sdělil na Facebooku. Podle Reuters není jasné, zda Abukarová byla v době výbuchu v konvoji, nebo se ocitla poblíž exploze.

Podle policejního mluvčího Abdifataha Adama Hassana dalších devět lidí utrpělo zranění. Počet obětí by však mohl být vyšší, jelikož některé mrtvé a zraněné odnesli jejich příbuzní, uvedl Hassan. "Za výbuchem stojí Šabáb. Zabili osm lidí, včetně vojáka, matky a dvou dětí. Šabáb masakruje civilisty," dodal Hassan.

Radikální hnutí Šabáb, jenž chce svrhnout vládu a prosadit v Somálsku svůj přísný výklad islámského práva, provádí podobné útoky často.

Zdroj: ČTK
Další zprávy