Česko čeká další vlna solárních arbitráží, varuje banka

Pavel Baroch
6. 11. 2011 9:42
Finanční domy protestují proti novému zákonu o obnovitelných zdrojích energie
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Tuzemské banky se na poslední chvíli snaží zvrátit rozhodnutí poslanců, kteří by v nejbližších dnech měli definitivně schválit nový zákon o obnovitelných zdrojích energie.

Vládní návr zákona z dílny ministerstva průmyslu totiž radikálně mění podnikatelské prostředí v tomto oboru, takže investoři nebudou mít v jistých případech ani jistotu, že od nich zelený proud někdo koupí.

Banky jsou v tomto oboru významným hráčem, jen do rozvoje fotovoltaiky půjčily nebo i přímo investovaly mininimálně 57 miliard korun.

Česká vláda se zavázala, že do roku 2020 dosáhne podíl obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla 13,5 procent. Podle ministra průmyslu Martina Kocourka je navrhovaný zákon o podporovaných druzích energie nastaven tak, aby se tento limit naplnil.

"Dodržíme vyjednané 'eurohujerské' závazky v oblasti obnovitelných zdrojů, ale nedopustíme jejich sebemenší překročení," konstatoval Kocourek.

Sídlo Raiffeisenbank v Praze.
Sídlo Raiffeisenbank v Praze. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Hrozí další arbitráže?

Nejradikálnější je Raiffeisenbank, jejíž divize pro energetiku a životní prostředí se sídlem ve Vídni dokonce varovala poslance před další vlnou arbitráží.

Už dnes se na ministerstvo financí obrátilo na sto firem, které peřdevším kvůli zavedení speciální daně na solární proud žádají po státu odškodnění za miliardy korun.

"Máme za to, že přijetím předložené úpravy zákona utrpí nejen reputace České republiky v zahraničí, ale otevře se tak i další prostor pro žaloby zahraničních investorů vůči České republice a nákladná arbitrážní řízení, která nakonec opět zaplatí český daňový poplatník," stojí v dopise, který má Aktuálně.cz k dispozici.

Moc elektráren = žádná podpora

Výtky bank vůči vládní předloze jsou v některých bodech totožné s těmi, které se pokoušejí změnit profesionální asociace zastupující provozovatele všech typů obnovitelných zdrojů - vítr, vodu, slunce, biomasu a geotermální energii.

Navrhovaný zákon podmiňuje podporu novým obnovitelným zdrojům souladem s vládním Národním akčním plánem, který pro jednotlivé stanovuje, kolik kilowattů bude možné pro daný typ obnovitlené zdroje připojit.

Pokud bude limit vyčerpán, provozovatel nemůže očekávat, že získá zvýhodněnou výkupní cenu proudu. U slunečních elektráren byl přitom kvůli státem nezvládnutému rozvoji fotovoltaiky už překročen limit pro rok 2020.

Foto: Simona Holecová

Novým zdrojům nad 100 kilowattů - třeba slunečním elektrárnám na střeše výrobní haly, nákupního centra nebo větší zemědělské usedlosti - zákon přikazuje pracovat v režimu takzvaného zeleného bonusu, kde bude provozovatel elektrárny nucen najít si na trhu odběratele, který od něj proud koupí.

S vědomím, že se mu to nemusí vůbec podařit.

Raifeisenbank připomíná i možnost, která může podle nového zákona nastat, a to že za vyrobený zelený proud nezaplatí obchodník s elektřinou, ale majitel fotovoltaické elektrárny.

"Vládní návrh v souhrnu neumožňuje investorům projektů ani bankám byť jen přibližně predikovat budoucí vývoj výnosů projektů," upozorňuje banka v dopise, který je podepsán dvěma jednateli Raiffeisen Energy & Envinronmetn GmbH. 

K ideálnímu stavu je daleko

"Naše společnost dlouhodobě investuje do výstavby a provozu zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zajišťujeme takovým projektům i úvěrové finanční prostředky," napsali vrcholní manažeři této finanční instituce a nastínili i ideální stav pro výrobu zeleného proudu.

Tedy: povinné připojení obnovitelného zdroje do sítě, povinný odkoupení zeleného proudu za "jasně definovanou cenu s možností jednoduchého zajištění takových pohledávek bankou" a fixní podpora zdroje po dobu jeho ekonomické návratnosti.

"Podle našeho názoru výše uvedený vládní návrh tato kritéria bohužel nesplňuje," konstatuje se v dopise. Manažeři zmiňují rovněž konkrétní paragrafy, které podle nich "degradují systém podpory obnovitelných zdrojů energie platného v současnosti".

Zákon vytváří hodně neznámých

Kriticky se k předloze staví i Komerční banka, byť není tak konkrétní jako Raiffeisenbanka. Uvádí, že navrhovaný zákon vytváří pro peněžní ústavy nejistotu a nepředvídatelné prostředí pro financování obnovitelných zdrojů. 

Komerční bance například vadí "nejednoznačná kontinuita s původní právní úpravou" nebo to, že návrh odkazuje na spoustu zásadních prováděcích předpisů, které dosud nejsou známy.

Stavba Větrníku v Jindřichovicích pod Smrkem
Stavba Větrníku v Jindřichovicích pod Smrkem | Foto: jindrichovice.cz

"Naše připomínky jsme zákonodárcům tlumočili prostřednictvím České bankovní asociace. Upozornili jsme na nedostatky návrhu a vyjádřili obavu nad jeho dopady do právního prostředí, jakož i na výrazný  možný dopad do schopnosti bank podílet se do budoucna na rozvoji sektoru obnovitelných zdrojů energie," řekl Aktuálně.cz Pavol Maličkay, šéf specializovaného financování Komerční banky.

Také další finanční ústavy mají k zákonu výhrady, ale zatím se k němu nechtějí oficiálně vyjadřovat, nebo čekají na konečnou podobu zákona.

"V současné chvíli analyzujeme návrh zákona a jeho případné dopady na financování těchto zdrojů. Jelikož počet a rozsah různých pozměňovacích návrhů je obrovský, tak vyčkáme na konečnou podobu zákona a poté případně přizpůsobíme podmínky financování tak, aby jak investor, tak i banka maximálně zabezpečili své investice," uvedla například Česká spořitelna.

Stovky podpisů proti zákonu

Proti navržené podobě zákona protestují i různé skupiny podnikatelů v odvětví obnovitelných zdrojů.

Konzultantka Neela Winkelmann-Heyrovská předala poslancům petici proti předloze, kterou podepsalo 555 tuzemských i zahraničních firem, 12 profesních asociací a sdružení, 187 soukromých osob, 7 obcí a jedna veřejná výzkumná instituce - Výzkumný ústav rostlinné výroby.

Winkelmann-Heyrovská a některé banky kritizují i ustanovení, podle něhož by zákon zrušil všem současným výrobcům zelené elektřiny z větru, slunce či vody jejich smlouvy s distribučními společnostmi a nahradit je smlouvami novými.

Foto: Pavel Baroch

"Jde o věc v právním státě nepřípustnou," uvádí se v prohlášení této skupiny kritiků nového zákona. Ministerstvo průmyslu ovšem tvrdí, že to pro výrobce zeleného proudu nepředstavuje tato změna žádnou újmu.

"Jednou z hlavních změn zákona je to, že místem pro výplatu finanční podpory bude nově Operátor trhu s elektřinou. Proto je třeba současné smlouvy zrušit. Zároveň však zákon zaručuje to, že Operátor musí s dodavateli uzavřít smlouvy za stejných podmínek, za kterých elektřinu dodávali dříve," řekl Aktuálně.cz Jiří Sochor z tiskového oddělení ministerstva.

Zákon je třeba změnit, říkají asociace

S vládní podobou zákona o podporovaných zdrojích energie nesouhlasí ani už zmiňované profesní asociace, které zastupují výrobce energeie z větru, slunce nebo biomasy. Předložili sérii pozměňovacích návrhů a doufají, že poslanci jejích námitky vyslyší.

Za zásadní problém - stejně jako například Raiffeisenbank - považují například to, že sluneční či větrná elektrárna nedostane zvýhodněnou výkupní cenu, pokud se ukáže, že byl vyčerpán úředně stanovený roční limit pro nové zelené zdroje.

"Navrhujeme poslancům tento princip odstranit," řekl Aktuálně.cz právník Luděk Šikola, který zastupuje zelené asociace. Naopak za okrajový problém pokládá předpokládané rušení smluv mezi výrobci proudu a distribučními společnostmi.

 

Právě se děje

Další zprávy