Češi zatajili Bruselu 40 procent zfušovaných projektů

Petr Holub
25. 5. 2012 10:20
Evropský účetní dvůr dal najevo, že nevěří zprávám úředníků ministra financí
Podřízení tohoto muže ztratili v Bruselu důvěru.
Podřízení tohoto muže ztratili v Bruselu důvěru. | Foto: Jan Langer

Praha - Úředníci Evropské unie dali ministru financí Kalouskovi na srozuměnou, že nevěří auditním zprávám, které o čistotě čerpání evropských dotací posílají jeho lidé do Bruselu.

„Kontrola zjistila významné riziko (significant risk), že centrální auditní orgán České republiky systematicky upravuje výsledky auditů tak, aby se v roční kontrolní zprávě snížil podíl chyb pod nebo na dvouprocentní hranici," cituje ve včerejším vydání deník Insider českou část výroční zprávy Evropského účetního dvora.

Tato instituce sídlící v Lucemburku hraje v Evropské unii stejnou roli jako v Česku Nejvyšší kontrolní úřad, avšak s tím rozdílem, že bruselští politici nemohou jeho zjištění ignorovat.

Infobox

Aktuálně.cz při vzniku tohoto článku požádalo ministerstvo financí o reakci a zveřejnilo ji, přesto mluvčí ministra Kalouska po uveřejnění textu poslal ještě další vyjádření. Zveřejňujeme jej.

"Ministerstvo financí rozhodně odmítá, že by docházelo ke zkreslování výsledků auditů. Zároveň upozorňujeme, že se jedná o návrh předběžných zjištění, po jehož zaslání následuje kontradiktorní řízení. Dosavadní zkušenosti prokazují, že konečné zprávy vydané po tomto řízení se výrazně liší od původních návrhů zpráv.

Porovnávání předběžných neprojednaných zjištění Evropského účetního dvora s konečnými projednanými výsledky národních auditních orgánů svědčí o záměrné manipulaci s daty a důvěrnými informacemi. Účetní dvůr označuje návrhy zpráv jako důvěrné právě proto, aby se předešlo těmto spekulacím. S jejich zveřejněním se počítá až po ukončení kontradiktorního řízení, během kterého jsou předběžné nálezy vypořádány a vysvětlená zjištění jsou následně vypuštěna. Navíc nelze souhlasit s tvrzením, že by Komise na základě předběžných zjištění krátila dotace."

Falšováno, nebo zfušováno?

Co přesně mají evropští kontroloři svojí větou na mysli - zda český audit zprávy falšuje, nebo je upravuje omylem -, není zřejmé, protože tento postoj nechává zpráva s názvem Zkouška managementu a kontrolních systémů v členských státech stranou.

Citovaný osmdesátistránkový materiál má Insider k dispozici. Dokument popisuje práci auditního orgánu při ministerstvu financí, který nese v Česku za kontrolu evropských peněz hlavní odpovědnost.

Pro Česko je toto zjištění více než nepříjemné, protože čerpání evropských peněz je momentálně ohroženo a zdejší vláda se pokusila věc zachránit právě tím, že Kalouskovu auditnímu orgánu svěří oproti ostatním úřadům větší pravomoci. Teď však Evropský účetní dvůr označil za nedůvěryhodnou i tuto instituci.

V případě úřednických chyb může Evropská komise plošně zkrátit dotace, záměrné falšování je pak podle tuzemského práva dokonce trestným činem.

Klid, je to předběžné

Kritickou zprávu zaslal Evropský účetní dvůr do Prahy 8. května v anglické verzi. Tuzemské úřady ji nezveřejnily, ani ji zatím nechtějí komentovat.

„Jedná se o návrh a předběžná zjištění. Návrh ještě bude projednán s Evropským účetním dvorem v kontradiktorním řízení a teprve poté bude audit uzavřen a budou moci být poskytnuty jejich výsledky," vysvětluje zdrženlivost Jakub Haas z ministerstva financí.

Evropský účetní dvůr si ke kontrole vybral některé konkrétní projekty z dotačních programů Doprava a Jihovýchod (přes tento program čerpají peníze Jihomoravský kraj a Vysočina).

Například v dopravních dotacích zjistili lucemburští úředníci chyby, kterých si nevšimli ani auditoři na ministerstvu dopravy, ani Kalouskův auditní orgán. Ze zprávy však vyplývá, že se stávalo, že si chyb všimli, ale do Bruselu poslali zprávu o tom, že je všechno v pořádku.

41 procent špatných

Exemplárním případem je zpráva o dopravních dotacích za rok 2011. Auditní orgán odhalil, že špatně bylo rozděleno 1,85 procenta evropských dotací. Šlo tedy o zanedbatelnou částku do dvou procent, která potvrzuje, že dotační systém funguje správně.

Lucemburská kontrola však tvrzení auditního orgánu prověřila a zjistila, že v dopravních projektech bylo chybně rozděleno 41,82 procenta celkové částky. V takovém případě Evropská komise automaticky krátí zmíněných 41 procent z dotačního programu, v tomto případě ze 160 miliard, které byly Čechům na dopravu přiděleny. Může však celý program zastavit, pokud usoudí, že kontrola selhala úplně.

Kontrolní zpráva označuje za nejčastější chybu manipulaci při veřejných soutěžích. Důkladně rozebírá například soutěž na stavbu dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic a nákup tramvají brněnským magistrátem.

Kouzla se vším špatným

Úředníci z Lucemburku také podrobně popsali, jak jejich pražští kolegové došli k odlišnému výsledku. Podstatné bylo, že ze souboru šestadvaceti projektů vyškrtali ty nejvíc pokažené. Část z nich vyřadil speciální počítačový program, další byly zlikvidovány chybně použitou procedurou „neobvyklých chyb".

Kontrolní zpráva výslovně zmiňuje stavbu zdvihacího mostu v Kolíně a prohloubení Vltavy u Hluboké, kterých se auditní orgán zbavil tím, že projednání přesunul do letošního roku.

Do loňského auditu o dopravních dotacích se tak dostaly pouze projekty, kde došlo jen k málo chybám, nebo kde je česká kontrola nezjistila.

Čím dál hůř

Výkony českých úřadů při kontrole evropských dotací se časem zhoršují. U dotací na dopravu v roce 2010 nenašli Češi žádnou chybu, jejich kolegové z Evropského účetního dvora však objevili, že se proti předpisům utratilo téměř pět procent dotací. Tento údaj upozorňuje, že se v kontrolním systému objevily vážné chyby, přesto jde o řádově lepší výsledek proti roku 2011, kdy český audit přehlédl čtyřicetiprocentní chybu.  

U dotačního programu Jihovýchod nenašli čeští auditoři prakticky žádné chyby v roce 2010 ani 2011. Lucemburská kontrola potvrdila, že audit z roku 2010 odpovídá evropským předpisům, o rok později ale Češi přehlédli, že se chybně utratila víc než pětina dotací.

Evropský účetní dvůr kontroloval ještě dotační programy, které mají na starost ministerstva průmyslu, životního prostředí a pro místní rozvoj. Také v nich odhalili zdejší úředníci zanedbatelné chyby, jejich lucemburští kolegové ale našli další a podíl chybných projektů významně překročil dvouprocentní hranici.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Halové mistrovství světa v atletice se kvůli koronaviru odkládá na příští rok

Halové mistrovství světa v atletice se letos neuskuteční. Mezinárodní federace se kvůli epidemii nového typu koronaviru v Číně dohodla s pořadateli v Nan-ťingu na odložení šampionátu na rok 2021. Světová atletika to oznámila na svém webu. V Nan-ťingu se mělo o světové medaile bojovat od 13. do 15. března.

Federace dala přednost radikálnímu řešení a šampionát rovnou zrušila, místo aby jej přeložila do jiného dějiště. Vysvětlila to nejistou situací a obavami z šíření viru mimo Čínu, což by později mohlo vést k dalšímu odkladu termínu. Světová atletika učinila rozhodnutí na doporučení lékařské komise, jež situaci konzultovala se světovou zdravotnickou organizací WHO.

Zdroj: ČTK
Další zprávy