Češi často neumí čerpat dotace, doplatí si miliony

Jakub Novák
10. 11. 2012 12:00
V programu OP VK byly potvrzeny nesrovnalosti za 38 milionů, ohroženo je čtyřikrát víc
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Praha - Minimálně 38 milionů si zaplatí ze svého příjemci dotací z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Nad dalšími téměř 150 miliony potom visí otazník, protože jsou stále v šetření.

A vinu na tom nesou zejména příjemci sami, jak tvrdí analýza vypracovaná ministerstvem školství.

Jen za první letošní půlrok bylo na ministerstvo doručeno celkem 1 028 nesrovnalostí, přičemž u více jak poloviny (58,03 %) z nich byla jako příčina vzniku uvedena neznalost pravidel řídící dokumentace, především Příručky pro příjemce - lidově řečeno, příjemci neznali nebo nerespektovali základní pravidla.

Výskyt jednotlivých příčin vzniku nesrovnalosti.
Výskyt jednotlivých příčin vzniku nesrovnalosti. | Foto: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Ono na jednu stranu se tomu mnohdy nelze divit - ona zmíněná Příručka pro příjemce má ve své poslední aktualizované podobě necelých 150 stran.

Například pro školy, které nemají příliš zkušeností s projekty spolufinancovanými Bruselem a které zároveň nemají peníze na poradenskou agenturu, jež by jim s žádostí a projektem jako celkem pomohla, tu vyvstává problém, který s sebou nese riziko, že chybují a část peněz tak zaplatí ze svého.

Dobře tuto situaci ilustruje následující obrázek. Nejvyšší podíl podezření na nesrovnalost se vyskytuje v první prioritní ose "Počáteční vzdělávání", která mimo jiné zahrnuje projekty základních a středních škol.

Podíl finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost k 30. 6. 2012 na celkové přidělené dotaci.
Podíl finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost k 30. 6. 2012 na celkové přidělené dotaci. | Foto: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro lepší pochopení ještě popis ostatních prioritních os - druhá představuje "Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj", třetí "Další vzdělávání", čtvrtá "Systémový rámec celoživotního učení" a pátá osa "Technickou pomoc".

"Složitost řídicí dokumentace (výskyt z 0,58 %) - byla označena jako příčina vzniku nesrovnalosti v případech týkajících se oblastí zadávání veřejných zakázek, používání povinných prvků publicity a v jednom případě navýšení položky rozpočtu krácené výběrovou komisí," píše se ve zprávě.

Ministerstvo, jak samo uznává, tak musí v této oblasti posílit povědomí příjemců dotací o pravidlech programu, například pomocí vzdělávacích seminářů a podobně. Škoda, že k tomu dochází v předposledním roce fungování OP VK.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem (téměř 32 % případů) nesrovnalostí se staly mylné platby, klasifikované jako "subjektivní neúmyslná chyba".

Podíl přidělené dotace a finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost k 30. 6. 2012 dle prioritních os OP VK.
Podíl přidělené dotace a finančního objemu odhalených podezření na nesrovnalost k 30. 6. 2012 dle prioritních os OP VK. | Foto: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

"Finanční stránka pochybení jde na vrub jednotlivých příjemců dotací," komentuje to mluvčí ministerstva školství Hynek Jordán.
Ke konci června letošního roku bylo z celkem 8 518 podpořených projektů a 91 globálních grantů v rámci OP VK identifikováno celkem 3 683 podezření na nesrovnalost.

Zatím nejvyšší podíl přitom zaznamenává Jihočeský kraj, následovaný Ústeckým a Libereckým krajem. Z druhé strany „žebříčku" je to Zlínský a Středočeský kraj.

Nicméně je potřeba podotknout, že v tomto případě se jedná o podezření, což prakticky znamená, že ve výsledku se mohou tato procenta, stejně jako pozice jednotlivých krajů, změnit.

 

Právě se děje

Další zprávy