75 miliard ohroženo, EU kárá české ministry za čistky

Karel Toman
11. 10. 2010 12:30
Evropská komise v dopise vyjadřuje obavy o dotace a konkurenceschopnost Česka

Brusel - Na pět českých ministerstev poslala Evropská komise dopis plný obav o osud evropských dotací a ekonomickou budoucnost Česka.

Důvodem ke znepokojení je podle komise "ztráta klíčového zkušeného personálu v důležitých manažerských pozicích", ke které došlo po nástupu ministrů do úřadu.

Konkrétně dopis z 1. října zmiňuje dva ohrožené programy, v nichž je pro Česko vyčleněno 75 miliard korun.

Nejvážnější je podle komise situace na ministerstvu školství, odkud ministr Josef Dobeš (VV) v polovině září odvolal šéfa sekce eurofondů Jana Vitulu a odkud odešlo dalších 20 úředníků.

Podobná situace však podle dopisu panuje i na ministerstvu vnitra a hrozí i ministerstvu životního prostředí.

Dopis, jehož znění má redakce k dispozici, je adresovaný ministru pro místní rozvoj Kamilu Jankovskému (VV) a podepsán je pod ním ředitel generálního direktorátu regionální politiky Evropské komise Raúl Prado.

Nejvyšší výkonný orgán Evropské unie zároveň naznačuje, že odvoláním úředníků mohla být porušena pravidla personální politiky, ke které se Česko zavázalo před svým vstupem do evropského klubu.

Stanovisko dotčených ministerstev deník Aktuálně.cz zjišťuje. Ministerstvo financí i školství už jeho přijetí potvrdilo. Vnitro ale podle mluvčí dopis nedostalo.

Už tak zpožděný program zpomalí

"V nedávné době jsme se dozvěděli o velkém počtu personálních změn na manažerské i řadové úrovni...následujících po změně vlády," píše Prado v dopise.

Uznává, že personální změny jsou pravomocí vlády. Připomíná ale zároveň, že komise tyto lidi platí a že je to tudíž ona, kdo nese zodpovědnost, aby vyhazovy úředníků neohrozily čerpání evropských dotací.

Foto: Jan Langer

"Obzvláště závažná se jeví být situace na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je zodpovědné za operační program Věda a výzkum pro inovace (VaVpI)," tvrdí ředitel Prado.

Zmiňovaný program je zaměřený na posilování inovačního potenciálu České republiky a pro roky 2007 až 2013 je v něm vyčleněno přes dvě miliardy euro, tedy asi 50 miliard korun. Podle Prada hlavním nástrojem takzvané Lisabonské strategie 2020 a tím pádem klíčem k budoucí konkurenceschopnosti celé české ekonomiky.

"Tento program je už tak ohrožen, protože byl přijat s ročním zpožděním," připomíná situaci, která vznikla za ministrování Dany Kuchtové.

"Je teď zapotřebí obzvláštního úsilí, aby došlo ke zrychlení jeho implementace a snížení rizika nedodržení závazků. Podstatnými změnami v managementu a řadovém personálu s následnou ztrátou zkušenosti a know-how toto riziko pravděpodobně zvýší," obává se Evropská komise.

Propouštění ohrožuje dotace i na vnitru a životním prostředí

Podobná situace podle Prada panuje na ministerstvu vnitra a životního prostředí.

"Podstatná výměna personálu během krátké doby pravděpodobně také zabrání efektivní implementaci operačních programů," míní ředitel Prado.

Konkrétně dopis zmiňuje vnitro zodpovědné za strategii "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby" (Smart Administration Strategy), která má zkvalitnit služby veřejné správy a zlepšit tak komunikaci mezi úřady a občany.

Strategie je dotovaná z Integrovaného operačního programu, v němž je na ni pro léta 2007 až 2013 vyčleněno 676 milionů euro (tedy kolem 15 miliard korun) a spočívá hlavně v zavádění e-Governmentu, což je elektronizace veřejné správy, a ve vzdělávání státních zaměstnanců.

Vysoký evropský úředník pak obsáhle dokládá, že zajištění efektivní personální správy evropských fondů bylo jednou z podmínek, ke které se Česko zavázalo před vstupem do EU.

"Byl bych vděčný, kdybyste mohl potvrdit, zda tyto podmínky byly během nedávných personálních změny bezezbytku splněny," obrací se Prado na ministra Jankovského, jehož resort je národním garantem čerpání evropských dotací. Prado naznačuje, že by se s ním brzy rád sešel.

Kopii dopisu komise adresovala i náměstkům ministerstev financí, školství, vnitra a životního prostředí.

 

Právě se děje

Další zprávy