reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Daně a náklady na e-tržby

EET je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka posílány na státní správu. Podívejte se, co je k jejich užívání potřeba. | Video: |  01:45
Veškeré náklady spojené s pořízením nebo úpravou pokladního zařízení jsou daňově uznatelné a fyzické osoby si mohou odečíst jednorázovou slevu na dani za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidují tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5 000 korun, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Tato sleva se netýká právnických osob ani osob, které by evidovali pouze na dobrovolné bázi.

A ještě důležitá poznámka. Smyslem evidence tržeb není nahradit účetnictví nebo daňovou evidenci. Evidence tržeb slouží jako jednoduchá, samostatná a podpůrná evidence pro správu daní. Přímá vazba na oblast účetnictví či na daňové paušály u ní tedy není. Jejím účelem a cílem je zachytit zejména hotovostní tržby.

I vzhledem k tomu, že evidenci tržeb nebudou podléhat např. platby převodem z účtu na účet, nebudou v naprosté většině případů zaevidované tržby sedět např. na tržby dle účetnictví nebo daňového přiznání.

Data z evidence tržeb neslouží k přímému stanovení základu daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty.

autor: komerční článek | 16. 2. 2017

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Sponzorované odkazy

reklama